Drogi prezent dla pracownika / kontrahenta z paragonem fiskalnym

drogi_prezent_dla_pracownika

Zgodnie z prawem, firma ma obowiązek zarejestrowania na kasie fiskalnej prezentów dla współpracowników i kontrahentów, gdy ich wartość przekracza 100zł rocznie. Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów, przedsiębiorca nie musi tego robić, gdy wartość prezentów nie przekroczy tej kwoty oraz gdy prowadzi on ewidencję, która pozwoli na ustalenie tożsamości obdarowanego.

Przekazanie takiego prezentu nie będzie stanowiło odpłatnej dostawy w rozumieniu ustawy o podatku VAT. Zgodnie z przepisami tej ustawy, jeżeli przedsiębiorca przekaże nieodpłatnie na cele związane z prowadzoną działalnością towary, przy nabyciu których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT i przy tym towary te zostaną zakwalifikowane jako prezent o małej wartości, to nie będzie rodziło to obowiązku wyewidencjonowania tego na kasie fiskalnej. Prezenty o małej wartości to przekazywane jednej osobie towary, których cena nabycia towaru bez podatku nie przekracza 100zł / 10 zł ( kwota ograniczenia uzależniona jest od prowadzenia / nieprowadzenia ewidencji obdarowanych prezentami).

Często jednak trudno jest kupić prezent, którego wartość nie przekroczy kwoty 100zł. Już sam prezent na Boże Narodzenie, coraz popularniejsze ostatnio kosze prezentowe ze słodyczami, herbatą, kawą i alkoholem to wydatek często kilka razy przekraczający powyższą kwotę. W tej sytuacji, przedsiębiorca jest już zobowiązany, aby zarejestrować jego przekazanie na kasie fiskalnej. Oczywiście raczej mało prawdopodobne jest, aby później ktoś sprawdzał, czy razem z prezentem pracownik, czy kontrahent otrzymał również paragon fiskalny, jednak obowiązek taki istnieje. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, takiego obowiązku nie ma, gdy przedsiębiorca przekazuje prezent firmie, a nie osobie fizycznej. Jednak w praktyce trudno jest korzystać z takiego zwolnienia, gdyż w podziękowaniu za współpracę ofiarujemy prezent konkretnej osobie, a nie jakiejś spółce jako takiej. Na kasie fiskalnej musi jednak zostać zarejestrowany także fakt przekazania pracownikowi butelki wina (ponieważ zwolnienie nie dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%).